CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Pomagamy w sytuacjach, gdy:

  • Przeżywasz trudności okresu dojrzewania
  • Znajdujesz się w konfliktowej relacji z rodzicami
  • Nie radzisz sobie ze stresem
  • Zmagasz się ze szkolnymi problemami
  • Masz niską samoocenę
  • Przeżywasz smutek i poczucie bezsensu życia
  • Jesteś uzależniony od narkotyków, alkoholu, Internetu

Pomagamy w sytuacjach, gdy rodzice nastolatków:

  • Czują się niepewnie w roli rodzicielskiej
  • Uważają, że brakuje im kompetencji
  • Są zniechęceni i wyczerpani trudnymi sytuacjami rodzinnymi

© ProPsyche Warszawa 2015