CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

W Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche lekarze psychiatrzy i psycholodzy stale ze sobą współpracują, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachową i kompleksową opiekę. W przypadku pierwszej konsultacji, nie ma decydującego znaczenia czy będzie to lekarz psychiatra, czy psycholog. Każdy z nich przeprowadzi wstępny wywiad i zaleci, jak postępować dalej.

W zależności od potrzeby nastoletniego pacjenta, istnieje możliwość odbycia konsultacji z wybranym specjalistą dla młodzieży w jednej z dwóch poradni – w Poradni ProPsyche, dedykowanej osobom dorosłym lub w Poradni ProPsyche Junior, przeznaczonej również dla najmłodszych dzieci.

MŁODZIEŻ MŁODSZA 13-16 LAT

PSYCHIATRA DZIECIĘCY

lek. med. Agata Biernacka-Bazyluk
lek. Luiza Dziubińska
lek. med. Mirosława Klimiuk
dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

mgr Karolina Adamska
dr n. hum. Małgorzata Gambin
mgr Marta Goszczyńska
mgr Karolina Gruszczyńska
mgr Joanna Jurkiewicz
mgr Marzena Pawlus
mgr Małgorzata Radzikowska
mgr Agata Rainka
mgr Anna Tulczyńska
mgr Anna Maria Wołyniak

MŁODZIEŻ STARSZA 16-25 LAT

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

lek. med. Agata Biernacka-Bazyluk
lek. Luiza Dziubińska
lek. med. Mirosława Klimiuk
dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski
lek. med. Jamilah Barbara Younes

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

mgr Joanna Denus
dr n. hum. Małgorzata Gambin
mgr Karolina Gruszczyńska (obie poradnie)
mgr Agnieszka Jankowska (ProPsyche)
mgr Marzena Pawlus
mgr Wojciech Święcicki (ProPsyche)
mgr Anna Tulczyńska
mgr Marzena Witkowska (ProPsyche)
mgr Anna Maria Wołyniak
mgr Dominik Ziołkowski (ProPsyche)

mgr Karolina Adamska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne (trudności w relacjach z rówieśnikami, rodzeństwem, dorosłymi, obniżenie nastroju, wybuchy emocji, problemy adaptacyjne, objawy psychosomatyczne, niepewność, niepowodzenia w szkole, niskie poczucie wartości, objawy nadpobudliwości, zaburzenia koncentracji uwagi, zachowania trudne, sytuacje kryzysowe)
 • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoedukacyjnej dla rodziców (sytuacje kryzysowe w rodzinie, problemy wychowawcze, trudności w relacjach, podejrzenie zaburzeń u dziecka, diagnoza medyczna zaburzenia u dziecka)
 • diagnozą psychologiczną, rozpoznawaniem trudności – w tym diagnoza zaburzeń rozwojowych, a także potrzeb i zasobów dziecka i rodziny

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci w wieku 2–15 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Renata Arseniuk
PSYCHOLOG DZIECI i MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi
 • trudnościami w relacjach
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców
 • kwestią adopcji
 • dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą/niepełnosprawnością rodziców, rodzeństwa
 • problemami wieku dojrzewania

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

dr n. hum. Małgorzata Gambin
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

Diagnozą psychlogiczną oraz terapią indywidualną dzieci w zakresie takich problemów jak:

 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia lękowe, depresja
 • mutyzm wybiórczy
 • trudności w koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność (ADHD)
 • zachowania opozycyjne, buntownicze, agresywne
 • podejrzenie całościowych zaburzeń rozwoju (diagnoza autyzmu u dzieci od 2 roku życia we współpracy z lekarzem psychiatrą)

Pomocą psychologczną dla rodziców oraz rodzin w zakresie:

 • trudności wychowawczych rodziców oraz problemów w relacjach rodzice-dzieci
 • wsparcia rodzin z dziećmi zmagających się z sytuacjami kryzysowymi i konfliktami w rodzinie

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 3–16 lat.

Prowadzi konsultacje w języku angielskim.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji oraz diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Karolina Gruszczyńska
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dzieciom w wieku szkolnym doświadczającym trudności emocjonalnych i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z niską motywacją do nauki
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom przejawiającym trudne zachowania oraz dzieciom z objawami ADHD
 • pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną oraz doświadczającym trudności w relacjach, w przeżywaniu i wyrażaniu emocji
 • niską samooceną oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych (rozwód rodziców, choroba, przeprowadzka)
 • pomocą psychologiczną dla rodziców

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 6–17 lat.

Na pierwszą wizytę z psychologiem dziecięcym zapraszamy samych rodziców.

mgr Alicja Krystyniak
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną dzieciom z trudnościami emocjonalnymi,
 • pomocą psychologiczną dzieciom przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze lub agresywne
 • pomocą psychologiczną dzieciom doświadczającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • pomocą psychologiczną dzieciom nieśmiałym, wycofanym, z niską motywacją do nauki, trudnościami w adaptacji szkolnej
 • wsparciem dzieci w trudnych sytuacjach życiowych (śmierć, rozwód, przemoc)
 • wsparciem rodziców w trudnościach wychowawczych

Konsultuje dzieci w wieku 6-12 lat.

Prowadzi konsultacje także w języku angielskim.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Katarzyna Malec
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • wsparciem rodziców w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka,
 • diagnozą rozwoju dzieci
 • pomocą psychologiczną dla małych dzieci
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom w przypadku trudności wychowawczych
 • przygotowaniem dziecka do adaptacji w żłobku lub przedszkolu

Konsultuje dzieci w wieku 0-5 lat.

Na pierwszą konsultację z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.

mgr Marzena Pawlus
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • prowadzeniem konsultacji psychologicznych i terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
 • zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi)
 • trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi
 • problemami przedszkolnymi i szkolnymi
 • wspieraniem dzieci przewlekle chorych i ich rodziców oraz dziećmi przeżywającymi trudności w związku z chorobą bliskiej osoby
 • problemami okresu dojrzewania
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej (rozwód, choroba, żałoba)
 • problematyką adopcyjną
 • szeroko rozumianą tematyką dwukulturowości i rodzin mieszanych, wspieraniem dzieci, które po dłuższym pobycie wróciły do Polski, jak i tych, których rodzice przebywają za granicą lub planują wyjazd za granicę,
 • trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych
 • udziela również porad z zakresu seksuologii wieku rozwojowego.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat.

Nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców/opiekunów.

mgr Agata Rainka
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoedukacją dla rodziców w zakresie kształtowania rozumienia dziecka, jego potrzeb i możliwości (także w przypadku rodziców po otrzymanej diagnozie dziecka)
 • wsparciem psychologicznym w przypadku sytuacji kryzysowych i przeżytych trudnych doświadczeń
 • pracą terapeutyczną w podążaniu za potrzebami i emocjami pacjenta
 • pracą nad trudnościami w relacjach interpersonalnych i w dostosowaniu do norm społecznych (dot. również problemów z adaptacją i trudności w relacji rodzic-dziecko)
 • zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, psychosomatycznymi

Konsultuje dzieci w wieku 3–16 lat.

Nie zajmuje się diagnozą dysleksji ani diagnozą gotowości szkolnej.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym zapraszamy tylko rodziców.

dr hab. n. hum. Małgorzata Święcicka
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi związanymi z problemami z koncentracją i emocjami
 • niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z zaburzeniami lękowymi

Konsultuje dzieci w wieku 6–12 lat.

Nie zajmuje się trudnościami wychowawczymi związanymi z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Anna Tulczyńska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, przeprowadzki, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki), z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, fobia szkolna, lęk separacyjny, napady paniki)
 • pracą z dziećmi i nastolatkami nieśmiałymi, którym brak pewności siebie, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej
 • pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą odmawiającymi chodzenia do szkoły, przeżywającymi silny stres w szkole lub w sytuacji przedegzaminacyjnej
 • poszukiwaniem, wspólnie z młodymi osobami, motywacji do nauki, wspieraniem ich w planowaniu działań, uczeniem skutecznych metod uczenia się i koncentracji uwagi
 • pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze, zmęczonymi ciągłym wydawaniem niewykonywanych poleceń lub nieskutecznym stawianiem granic
 • wsparciem kobiet, które po porodzie odczuwają smutek, bezradność, lęk
 • diagnozą zdolności syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, dojrzałości szkolnej, specjalnych potrzeb edukacyjnych

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 5–18 lat oraz osoby do 25 roku życia.

mgr Katarzyna Urbaniak
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą rozwojową dzieci (szczególnie dzieci do 3 r.ż.)
 • udzielaniem pomocy psychologicznej małym dzieciom, które przejawiają trudności emocjonalne, posiadają trudności w kontaktach społecznych, manifestują trudne zachowania
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom w wieku szkolnym: z trudnościami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki oraz dzieciom z trudnościami szkolnymi
 • wsparciem rodzin w sytuacjach kryzysowych takich, jak rozwód, choroba czy śmierć
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom w przypadku trudności wychowawczych

Konsultuje dzieci w wieku 0–6 lat.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

mgr Anna Maria Wołyniak
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego – dzieci od 5 roku życia (w tym diagnozą spektrum autyzmu)
 • kompleksową terapią autyzmu i zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych dorosłych)
 • dziećmi/nastolatkami z zachowaniami trudnymi, opozycyjno-buntowniczymi oraz z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz wsparciem dla rodziców
 • dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi (doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami związanymi z mową i komunikacją)
 • pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną, doświadczającym trudności w relacjach
 • diagnozą i udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
 • pomocą psychologiczną dzieciom i nastolatkom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz udzielaniem wsparcia dla ich rodzin
 • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych – rozwód, śmierć, choroba, zmiana miejsca zamieszkania

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku 2–17 lat oraz młodych dorosłych.

mgr Małgorzata Radzikowska
Psycholog rodzinny, dzieci i młodzieży

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z całą rodziną,
 • pracą z dziećmi (Metoda Kid’s Skils) i młodzieżą (Mission Possible),
 • pracą z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera i ich rodzinami,
 • wsparciem dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, ADHD, Zespół Aspergera),
 • pomocą w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych między nastolatkami a ich rodzicami,
 • pracą z rodziną w sytuacji okołorozwodowej (z dziećmi i dorosłymi),
 • pomocą psychologiczną w kryzysach (przeżywanie żałoby, choroby w rodzinie, trudności emocjonalne, zachowania i myśli suicydalne),
 • pomocą psychologiczną rodzinom, w których występuje choroba psychiczna.

Konsultuje dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz dorosłych.

Na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego zapraszam samych rodziców.

Nastolatków zapraszam na pierwsze spotkanie razem z rodzicami.

mgr Agnieszka Jankowska
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY, TRENER I° PTP

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną
 • interwencją kryzysową
 • kryzysami sytuacyjnymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja)
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • radzeniem sobie ze stresem
 • trudnościami interpersonalnymi

mgr Wojciech Święcicki
PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA PAR, PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

Psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży

 • pomaganiem w zmniejszaniu przyczyn cierpienia i budowaniu odporności na cierpienie,
 • pracą nad destrukcyjnymi formami organizacji psychiki,
 • pomaganiem w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych,
 • docieraniem do psychologicznych źródeł smutku, przygnębienia, poczucia braku energii i niepokoju,
 • pracą nad deficytami zdolności i umiejętności potrzebnymi w radzeniu sobie z problemami życia codziennego,
 • pogłębioną pracą psychoterapeutyczną z osobami, które potrzebują nowych doświadczeń korektywnych,
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych,
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości,
 • pracą nad rozwojem osobistym i realizacją wartości,
 • pomocą w budowaniu pozytywnej wizji swojego życia.

Terapią par

 • Terapia jest przeznaczona dla wszystkich par, które doświadczają trudności w relacji i komunikacji, chcących „odświeżenia” i wzmocnienia związku. Również dla osób pragnących realizacji swoich życiowych potrzeb i wartości.
 • Także dla par będących w głębokim kryzysie, zagrożonych rozpadem związku, zmagających się z problemem zdrady lub poważnym zakłóceniem w relacjach. Podczas sesji partnerzy uczą się podejmowania i odwzajemniania pozytywnych zachowań wobec siebie, ćwiczą umiejętność konstruktywnej konfrontacji i komunikacji, koncentracji na rozwiązywaniu problemów.

mgr Marzena Witkowska
PSYCHOLOG KLINICZNY, SPECJALISTA I°, PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • konsultacjami terapeutycznymi i psychoterapią psychoanalityczną młodzieży, osób dorosłych i par
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami jedzenia
 • psychozą
 • pracą terapeutyczną z osobami, które przeżywają trudności emocjonalne, czują dyskomfort związany z dotychczasowym życiem, potrzebują wsparcia aby zaadoptować się do nowych sytuacji życiowych, poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach z ludźmi, pragną poznawać siebie i wspomagać swój rozwój
 • pracą terapeutyczną z młodzieżą trudnościami związanymi z okresem dojrzewania (m.in. z psychicznymi i fizycznymi zmianami, w budowaniu swojego ja i poczucia własnej wartości, w określaniu i przestrzeganiu własnych oraz cudzych granic, w komunikacji, tworzeniu i utrzymaniu relacji z innymi, w związkach uczuciowych, w sprawach związanych ze zdolnością do uczenia się i pracy oraz zaangażowania

mgr Dominik Ziołkowski
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • indywidualną i grupową psychoterapią osób dorosłych
 • pomaganiem i wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych
 • indywidualną terapią dzieci i młodzieży
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom w wieku szkolnym, które przejawiają trudności emocjonalne, posiadają trudności w kontaktach społecznych, manifestują trudne zachowania
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom

mgr Joanna Denus
PSYCHOLOG, W TRAKCIE CERTYFIKACJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ, PSYCHOLOG SPORTU

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia
 • pomocą osobom z zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk społeczny, ataki paniki, lęk uogólniony
 • pomocą osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
 • pomocą osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi (zaburzeniami/dolegliwościami w powstaniu i przebiegu których, znaczącą rolę odgrywają czynniki emocjonalne) i psychoedukacją w zakresie tych zaburzeń
 • psychoterapią osób mających trudności w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość, zaniżona samoocena)
 • psychoterapią osób doświadczających kryzysu
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • pomocą osobom doświadczającym trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • pracą z osobami chcącymi wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie
 • pracą z osobami chcącymi rozwijać umiejętności asertywnej komunikacji
 • pracą z osobami z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie i bliskich związkach
 • prowadzeniem treningów relaksacyjnych, wizualizacyjnych, oraz biofeedback HRV
 • prowadzeniem konsultacji z zakresu psychologii sportu i osiągnięć dla osób ze środowisk sportowych i artystów

Pracuje w nurcie integracyjnym czerpiąc w szczególności z nurtu terapii zorientowanej na pacjenta, humanistycznej, Gestalt, technik terapii poznawczo-behawioralnej, a także treningu biofeedback, treningu uważności oraz focusingu. Zajmuje się problemami osób dorosłych i młodzieży, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

mgr Marta Goszczyńska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią dzieci i młodzieży
 • pomocą psychologiczną dzieciom wieku przedszkolnym i szkolnym doświadczających trudności emocjonalnych, w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi.
 • pomocą psychologiczną dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi, trudnościami w relacji ze swoimi dziećmi
 • wsparciem rodziców w kryzysowych sytuacjach
 • pomocą psychologiczną w pierwszym etapie życia dziecka
 • pracą psychoterapeutyczną z młodzieżą doświadczającą trudności emocjonalnych i życiowych
 • pomocą psychologiczną w kryzysach rozwojowych

Pracuje z dziećmi w wielu 5-17.

Nie diagnozuje dysleksji oraz gotowości szkolnej.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym zaprasza samych rodziców. Nastolatków powyżej 13 r. ż. na pierwsze spotkanie zaprasza razem z rodzicami.

mgr Joanna Jurkiewicz
PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania.
 • Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami którzy zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, objawami psychosomatycznymi, wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, zachowaniem i myślami suicydalnymi, autoagresją.
 • Pracą z rodzicami mającymi trudności w relacjach z dziećmi lub mającymi problemy wychowawcze.
 • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba).

Konsultuje dzieci w wieku 6–18 lat.

Na pierwszą konsultację do psychologa dziecięcego zapraszamy tylko rodziców.

lek. med. Agata Biernacka-Bazyluk
PSYCHIATRA DZIECIĘCY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • zaburzenia nastroju (depresja, ChAD)
 • zaburzeniami lękowymi ( nerwice, fobie)
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami psychotycznymi – schizofrenia
 • mutyzmem wybiórczym
 • odmową chodzenia do szkoły
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami zachowania
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • tikami, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • upośledzeniami umysłowymi
 • zaburzeniami dysocjacyjnymi/konwersyjnymi

lek. Luiza Dziubińska
SPECJALISTA PSYCHIATRII DZIECI i MŁODZIEŻY, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym
 • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi, zespołem Tourette’a
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym
 • mutyzmem wybiórczym
 • zespołem stresu pourazowego i zaburzeniami adaptacyjnymi

lek. med. Mirosława Klimiuk
SPECJALISTA PSYCHIATRA DZIECI i MŁODZIEŻY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami neurorozwojowymi z kręgu całościowych zaburzeń (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD, ADD)
 • zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (nerwicą natręctw)
 • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • zaburzeniami zachowania u osób z upośledzeniem umysłowym

dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychotycznymi o wczesnym początku, w tym schizofrenią
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (nerwicą natręctw)
 • zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera
 • objawami somatycznymi w zaburzeniach psychicznych
 • zaburzeniami tikowymi
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • niepełnosprawnością intelektualną

lek. med. Jamilah Barbara Younes
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • leczeniem zaburzeń nerwicowych w tym zaburzeń lękowych
 • zaburzeniami nastroju (depresje)
 • leczeniem zaburzeń związanych ze stresem
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych
 • osobami uzależnionymi

Zaprasza również młodzież od 16 roku życia.

Konsultacje także w języku angielskim.

© ProPsyche Warszawa 2015