CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Psychiatra i psycholog dla młodzieży

Okres dojrzewania młodzieży to jeden z najbardziej burzliwych okresów rozwojowych w życiu człowieka. Młodzież staje dzisiaj w obliczu wielu wyzwań. Presja w szkole, problemy w domu, dogadywanie się z rówieśnikami może być chwilami przytłaczające. Czasami można czuć się nierozumiany, samotny lub zagubiony. Można odczuwać nieopanowaną wściekłość lub przemożny smutek. Może być trudno zrozumieć źródło tych uczuć. Czasem łatwiej o tych sprawach porozmawiać z osobą obcą niż z kimś bliskim. Warto porozmawiać z psychologiem.

Niestandardowe zachowania, na które należy zareagować to przede wszystkim długo utrzymujący się smutek, nagłe unikanie znajomych i spotkań towarzyskich, częste wagarowanie i opuszczenie się w nauce, ciągłe sprzeciwianie się, negatywizm i agresja, zaburzenia odżywiania, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających. W przypadku zaobserwowania problemów nie zawsze konieczna, lecz zaleca jest wizyta u psychologa, gdyż próby nawiązania kontaktu i rozmowy opiekunów z dzieckiem mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Młody człowiek chętniej powierzy swoje problemy obcej osobie, niż rodzicowi. Już jedna rozmowa z psychologiem może być przełomowa i otworzyć drogę do złagodzenia napięć towarzyszących dojrzewaniu. Psycholog pomoże także w zwalczeniu najczęstszych problemów młodzieży, jakimi są nieśmiałość, obniżenie poczucia własnej wartości , niska samoocena i niewiara we własne siły.

Jeżeli dostrzegasz u siebie nasilające się stany depresyjne lub lękowe czy niepokojące objawy somatyczne, lub jesteś rodzicem, którego zaczęły niepokoić zachowania dziecka w okresie dorastania, zapraszamy na konsultację terapeutyczną do doświadczonego psychologa.

Psycholog młodzieży prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży począwszy od początków gimnazjum do ukończenia szkoły średniej.

© ProPsyche Warszawa 2015