CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Pomagamy w sytuacjach, gdy:

DZIECKO

  • Sprawia kłopoty wychowawcze (jest niegrzeczne, agresywne, niedostosowane)
  • Ma trudności w nauce (czytania, pisania, liczenia)
  • Odmawia nauki i uczęszczania do szkoły
  • Ma zaburzony rozwój mowy, trudności artykulacyjne, problemy w rozumieniu języka
  • Wykazuje objawy psychosomatyczne (ból głowy, brzucha, nudności itp.)
  • Ma lęki, źle sypia, jest smutne, rozdrażnione, pobudzone lub apatyczne
  • Ma problemy w kontaktach z rówieśnikami (wycofanie, unikanie, lęk przed oceną, agresja)

RODZICE

  • Czują się niepewnie w roli rodzicielskiej
  • Uważają, że brakuje im kompetencji
  • Są zniechęceni i wyczerpani trudnymi sytuacjami rodzinnymi

© ProPsyche Warszawa 2015