CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

« powrót do Grupy

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Stwarzają okazję do kształtowania umiejętności współpracy w grupie, nauki komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Warsztaty są zajęciami grupowymi skierowanymi do dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

W ramach dziesięciu 1,5 godzinnych spotkań dzieci nabywają umiejętności przydatne w codziennych sytuacjach nie tylko w przedszkolu i w szkole, ale również w domu. Uczą się radzenia sobie ze swoimi problemami związanymi głównie z odczuwanymi emocjami i brakiem umiejętności adekwatnych reakcji w sytuacjach wywołujących te emocja – co prowadzi niejednokrotnie do ujawniania się zachowań trudnych, niepożądanych. Dzieci podczas warsztatów uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak radzić sobie z własnymi emocjami w tym z własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak przegrywać w grach, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Zajęcia grupowe stwarzają okazję do:

 • Przeżywania w warunkach terapeutycznych niemiłych emocji i nauki radzenia sobie z nimi w konstruktywny, adaptacyjny sposób.
 • Rozpoznawania treści przeżywanych emocji.
 • Nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego.
 • Poprawy koncentracji uwagi.
 • Nauki hamowania spontanicznych reakcji, w sytuacji, gdy jest to od dziecka oczekiwane.
 • Przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej.
 • Poprawy samooceny.

Cele:

 • nauka rozpoznawania swoich emocji i potrzeb
 • nauka metod radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • nauka umiejętności komunikacyjnych
 • nauka umiejętności społecznych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • nauka i doskonalenie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • nauka odreagowania napięć emocjonalnych – trening relaksacyjny
 • kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • budowanie spójnej, pozytywnej samooceny uczestników warsztatów.

„Niegrzeczne dzieci” – te u których ujawniają się w różnych sytuacjach „trudne zachowania” otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat własnej osoby. Często zachowanie odczytywane jako „trudne”, jest jedynym sposobem reagowania w określonej sytuacji, jakie zna dziecko.

Założenia warsztatów:

 • zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki od 18.00 – 19.30
 • grupa liczy 4-6 dzieci
 • przed rozpoczęciem warsztatów zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzą rodziców zgłoszonego dziecka.
 • ew. możliwy jest kontakt terapeuty po cyklu zajęć z placówką dziecka (przedszkole, szkoła) i przekazanie wskazówek dotyczących dziecka nauczycielom
 • opłata pobierana jest za cykl spotkań (całość) po przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem prowadzącym warsztat i podjęciu przez rodziców/opiekunów dziecka decyzji o uczestnictwie dziecka w warsztatach

ZGŁOSZENIA NA KURS I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w ProPsyche Junior ul. Sielecka 22 lokal 11,
tel. (22) 841 41 24, (22) 841 40 49; tel. kom. 887 887 861

Zgłoszenia przyjmuje recepcja ProPsyche Junior.

poradnia@propsyche.pl, www.propsyche.pl

Zapytaj o kolejny termin kursu!

© ProPsyche Warszawa 2015