CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

PRZED UMÓWIENIEM SIĘ NA WIZYTĘ,
PROSIMY O ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI PŁATNOŚCI.


KONSULTACJE SPECJALISTÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wizyta konsultacyjna u lekarza psychiatry dziecięcego 45 min. 180,- zł.
Wizyta konsultacyjna u psychologa dziecięcego 50 min. 130,- zł.
Psychoterapia indywidualna (płatność za pięć sesji z góry*) 50 min. 118,- zł.
Konsultacja neuropsychologa dziecięcego (pierwsza wizyta) 90 min. 280,- zł.
Kolejna konsultacyjna u neuropsychologa dziecięcego 45 min. 150,- zł.
Psychoterapia rodzinna lub par u psychologa 90 min. 250,- zł.
Logopeda dziecięcy konsultacja 30 min. 90,- zł.
Terapia logopedyczna (płatność za pięć sesji z góry*) 30 min 80,- zł.
Terapia pedagogiczna indywidulana 50 min. 90,- zł.
Terapia pedagogiczna dla 2 dzieci 50 min. 70,- zł.
Mediacje rodzinne 90 min. 250,- zł.

WIZYTY DOMOWE

Wizyta domowa lekarza psychiatry dziecięcego 60 min. 400,- zł.
Wizyta domowa psychologa dziecięcego 60 min. 300,- zł.

TESTY I GRUPY TERAPEUTRYCZNE

Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 280,- zł.
Psychoterapia grupowa (4–8 dzieci) 50 min. 70,- zł.
Psychoterapia grupowa (4–8 dzieci) 90 min. 90,- zł.

OPINIE, ZAŚWIADCZENIA i ORZECZENIA LEKARSKIE

Opinie wystawiane są w ciągu 2 tygodni od zamówienia

Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
Wypis z dokumentacji i opinia psychologiczna do sądu 1 szt. 200,- zł.
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą 1 szt. 40,- zł.
Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.

WIZYTA LEKARSKA + ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 45 min. 240,- zł.
do uzyskania pozwolenia na broń 45 min. 240,- zł.
do uzyskania licencji detektywa 45 min. 240,- zł.

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

Opinie wystawiane są najpóźniej miesiąc po ostatniej wizycie

Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego 1 szt. 40,- zł.
Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.
Wizyta lekarska + zaświadczenie o stanie zdrowia dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 1 szt. 240,- zł.

TESTY

Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 300,- zł.
Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 280,- zł.

USŁUGI DODATKOWE

Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,40 zł.
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50% stawki

WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.


Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

© ProPsyche Warszawa 2015