CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Grupa terapeutyczna: depresja i lęk

Od jesieni 2017 roku w poradni ProPsyche przy ul. Dygasińskiego 18 w Warszawie rozpocznie pracę analityczna grupa psychoterapeutyczna. Do udziału w grupie zapraszamy osoby, które są zainteresowane lepszym rozumieniem siebie i swoich konfliktów wewnętrznych, a jednocześnie cierpią z powodu różnych dolegliwości natury emocjonalnej, jak lęk, smutek, wahania nastroju, poczucie winy, trudności w relacjach z innymi, niskie poczucie własnej wartości. Praca w grupie terapeutycznej daje możliwość badania własnych problemów, pomaga znaleźć ich przyczyny, spojrzeć na nie z różnych perspektyw.

Analiza grupowa to intensywna forma leczenia w małych grupach oparta na założeniach teoretycznych psychoterapii analitycznej. Badane są doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa i ich wpływ na aktualne życie i zachowanie pacjenta. Jednocześnie analizuje się zachodzący tu i teraz proces grupowy. Istotne znaczenie ma komunikacja między członkami grupy, relacje między pacjentami a psychoterapeutami prowadzącymi grupę.

Leczenie w grupie analitycznej jest formą terapii długoterminowej. Grupa psychoterapeutyczna trwa jeden rok od października 2017 do czerwca 2018, w której uczestniczy od 8 do 10 osób. Spotkania odbywają się w stałym miejscu, jeden raz w tygodniu o stałej godzinie i są prowadzone przez parę psychoterapeutów, którzy towarzyszą pacjentom od początku terapii do jej zakończenia. Każda sesja terapeutyczna trwa 1,5 godziny. W tym czasie każdy z pacjentów może swobodnie mówić o wszystkim, co uważa za istotne. To, co dzieje się w trakcie sesji, nie jest wcześniej uzgadniane, terapeuci nie proponują tematów rozmowy, w czasie trwania terapii nie ma też żadnych zadań proponowanych przez terapeutów. Rolą psychoterapeutów jest towarzyszenie w budowaniu leczącej siły grupy, pomoc w rozumieniu spraw poruszanych przez pacjentów.

Zapisy o udziału w grupie terapeutycznej prowadzi recepcja poradni ProPsyche

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18
(22) 839 60 60, 601 917 779, 601 310 734
poradnia@propsyche.pl, www.propsyche.pl

© ProPsyche Warszawa 2015