CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

W Poradni ProPsyche lekarze psychiatrzy i psycholodzy stale ze sobą współpracują, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu fachową i kompleksową opiekę. W przypadku pierwszej konsultacji, nie ma decydującego znaczenia czy będzie to lekarz psychiatra, czy psycholog. Każdy z nich przeprowadzi wstępny wywiad i zaleci, jak postępować dalej.

LEKARZ PSYCHIATRA

dr n. med. Helena Baran-Furga
lek. med. Anna Bortkiewicz
dr n. med. Jan Brykalski
lek. med. Jolanta Charewicz
lek. med. Jolanta Kotarska
lek. med. Katarzyna Lipiec-Hałdaś
lek. med. Małgorzata Opio
lek. med. Wojciech Pawlak
lek. med. Rodryg Reszczyński
lek. med. Olga Sikorska
lek. med. Anita Szafrańska
lek. med. Agnieszka Szaniawska-Bartnicka
lek. med. Benita Włodarczyk
lek. med. Jamilah Barbara Younes
lek. med. Agnieszka Ziołkowska

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

mgr Karolina Adamska
mgr Aleksandra Antosik
mgr Sylwia Baranowska
mgr Mirosława Białobrzeska
mgr Ilona Bieniak
dr. n. hum. Małgorzata Chądzyńska
mgr Michał Czyżewski
mgr Anna Dąbrowska
mgr Joanna Denus
mgr Monika Gibaszek
mgr Karolina Gruszczyńska
mgr Dorota Górecka
mgr Jurata Grzymałowska
mgr Agnieszka Jankowska
mgr Paweł Kociołek
dr n. med. Joanna Kot
mgr Małgorzata Laskowska
mgr Anna Migdalska-Przybyszewska
mgr Marzena Ogorzały-Skupniewicz
mgr Zofia Orzechowska
mgr Monika Sójka
dr n. hum. Joanna Stryjczyk
mgr Wojciech Święcicki
mgr Anna Tulczyńska (przyjmuje w ProPsyche Junior)
mgr Beata Wolf
mgr Dominik Ziołkowski

NEUROPSYCHOLOG

mgr Magdalena Roessler-Górecka

PSYCHOLOG SEKSUOLOG

mgr Anna Migdalska-Przybyszewska

MEDIATOR RODZINNY

mgr Agata Łażewska

dr n. med. Helena Baran-Furga
LEKARZ PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniami nastroju (depresje)
 • zaburzeniami psychotycznymi

lek.med. Anna Bortkiewicz
LEKARZ PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami nastroju – zespoły depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami odżywiania
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi
 • uzależnieniami
 • zaburzeniami osobowości

Konsultuje także w języku angielskim

dr n. med. Jan Brykalski
SPECJALISTA PSYCHIATRA

 • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwicą natręctw)
 • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • współwystępowaniem problemu alkoholowego i zaburzeń depresyjno-lękowych
 • zaburzeniami zachowania, nastroju, urojeniowymi u osób w wieku podeszłym
 • współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

Konsultuje także w języku angielskim.

lek. med. Jolanta Charewicz
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • uzależnieniami od leków nasennych i uspokajających
 • depresją alkoholową
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniami nastroju (depresje, psychoza maniakalno-depresyjna)
 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)

lek. med. Jolanta Kotarska
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami nerwicowymi, w tym zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • leczeniem osób doświadczających psychozy (schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne),
 • problemami psychicznymi osób w wieku podeszłym (depresja, psychozy, zaburzenia pamięci),
 • zaburzeniami snu,
 • farmakoterapią u osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja),
 • zaburzeniami osobowości i zachowania.

lek. med. Katarzyna Lipiec-Hałdaś
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, psychosomatycznymi
 • zaburzeniami lękowymi (w tym lęk napadowy)
 • zaburzeniami psychotycznymi o różnorodnych etiologiach (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, psychozy u osób w wieku podeszłym)

lek. med. Małgorzata Opio
SPECJALISTA PSYCHIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami nastroju (depresja, psychoza maniakalno - depresyjna)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • uzależnieniem od alkoholu
 • zaburzeniami pamięci
 • zaburzeniami psychicznymi powodowanymi stresem
 • zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu chorób somatycznych

Konsultuje także w języku angielskim.

lek. med. Wojciech Pawlak
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami nastroju (depresje, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami zachowania, nastroju, urojeniowymi u osób w wieku podeszłym
 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnymi (nerwicą natręctw)
 • zaburzeniami osobowości

lek. med. Rodryg Reszczyński
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • stanami prepsychotycznymi
 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami nastroju (choroba afektywna dwubiegunowa, depresja)
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami lękowymi

lek. med. Olga Sikorska
LEKARZ REZYDENT PSYCHIATRII

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzeniami lękowymi i obsesyjno-kompulsyjnymi
 • zaburzeniami odżywiania
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami snu

lek. med. Anita Szafrańska
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnostyką zaburzeń psychicznych
 • zaburzeniami nerwicowymi, w tym zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami związanymi ze stresem
 • zaburzeniami nastroju (depresja, depresja lekooporna, zaburzenia depresyjne nawracające, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)

lek. med. Agnieszka Szaniawska–Bartnicka
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe)
 • zaburzeniami nastroju (depresja, psychoza maniakalno-depresyjna)
 • zaburzeniami lękowymi (nerwice)
 • zaburzeniami snu

lek. med. Benita Włodarczyk
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami snu

lek. med. Jamilah Barbara Younes
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • leczeniem zaburzeń nerwicowych w tym zaburzeń lękowych
 • zaburzeniami nastroju (depresje)
 • leczeniem zaburzeń związanych ze stresem
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych
 • osobami uzależnionymi

Zaprasza również młodzież od 16 roku życia.
Konsultacje także w języku angielskim.

lek. med. Agnieszka Ziołkowska
SPECJALISTA PSYCHIATRA

ZAJMUJE SIĘ:

 • farmakoterapią skomplikowanych przypadków klinicznych
 • lekoopornością
 • leczeniem stanów psychotycznych
 • zaburzeniami psychicznymi kobiet w ciąży
 • współistnieniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych

Nie przyjmuje nowych pacjentów.

mgr Barbara Sieklucka
PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

mgr Aleksandra Antosik
PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami jedzenia (bulimia, jedzenie napadowe)
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • psychoterapią indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych
 • osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość/agresja, zaniżona samoocena)
 • pomocą osobom szukającym doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomocą osobom doświadczającym traumy
 • pracą z osobami z doświadczeniem przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej)
 • konsultacjami, identyfikacją trudności i rozwiązywaniem problemów związanych z żywieniem i dietą
 • ustalaniem indywidualnego programu psychodietetycznego
 • psychoedukacją na temat poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów odchudzania

Nie zajmuje się terapią uzależnień.

mgr Sylwia Baranowska
PSYCHOLOG KLINICZNY, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń adaptacyjnych
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • pomocą osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych
 • wsparciem dla osób po przebytych urazach emocjonalnych
 • wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych, przy podejmowaniu ważnych decyzji osobistych oraz w codziennych trudnościach w radzeniu sobie ze stresem
 • pracą z osobami, które chcą wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie oraz poprawić jakość swojego życia

W swojej pracy wykorzystuje metody terapii analitycznej.

mgr Ilona Bieniak
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA PAR

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią par
 • terapią rodzin
 • terapią indywidualną osób dorosłych
 • pracą z osobami doświadczającymi trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • pomocą osobom z problemami w relacjach osobistych i zawodowych
 • pomocą osobom szukającym doraźnej pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych
 • wspieraniem w podejmowaniu ważnych decyzji osobistych

Nie zajmuje się leczeniem uzależnień.

Konsultuje także w języku włoskim.

dr. n. hum. Małgorzata Chądzyńska
SPECJALISTA PSYCHOLOG KLINICZNY, CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PTP

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią indywidualną osób dorosłych
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami psychotycznymi
 • psychoterapią indywidualną w problemach z relacjami społecznymi, bliskością w poszukiwaniu własnej niezależności, samookreślenia i rozwoju osobistego

mgr Anna Dąbrowska
PSYCHOLOG, TERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, fobie, natręctwa)
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami odżywiania
 • pomocą osobom cierpiącym z powody stresu pourazowego
 • zaburzeniami pod postacią somatyczną
 • pomocą osobom z problemami wynikającymi z choroby somatycznej
 • pomocą w radzeniu sobie z chorobą prowadzeniem warsztatów z zakresu asertywności i treningiem relaksacyjnym

mgr Monika Gibaszek
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • indywidualną i grupową psychoterapią osób dorosłych
 • terapią par
 • wspieraniem rozwoju świadomości siebie
 • pomaganiem i wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomaganiem w podejmowaniu ważnych decyzji osobistych
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, a także z doświadczeniem psychozy oraz wsparciem dla ich rodzin

mgr Karolina Gruszczyńska
PSYCHOLOG, w TRAKCIE CERTYFIKACJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

ZAJMUJE SIĘ:

 • pomocą psychologiczną nastolatkom i dorosłym przechodzącym przez różnego rodzaju kryzysy życiowe
 • pracą z osobami z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie i bliskich związkach
 • terapią osób z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja, stany obniżonego nastroju, chwiejność emocjonalna czy nadmierne reakcje emocjonalne (np. wybuchy złości)
 • pomocą osobom przeżywającym różnego rodzaju lęki – napady lęku panicznego, zamartwianie się, fobie, lęk społeczny i inne
 • poradnictwem psychologicznym dla osób w trakcie kryzysów życiowych oraz nowych trudnych sytuacji, takich jak rozwód, choroba, zmiana szkoły, przeprowadzka i inne

mgr Dorota Górecka
PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAJMUJE SIĘ:

 • uzależnieniami od alkoholu
 • uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki)
 • uzależnieniami mieszanymi
 • pomocą dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu (osobom dorosłym)
 • terapią indywidualną DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
 • terapią indywidualną osób doświadczających przemocy domowej
 • wykonuje diagnostykę psychologiczną i analizuje testy ilorazu inteligencji oraz testy osobowości dla osób dorosłych

mgr Agnieszka Jankowska
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO-BEHAWIORALNY, TRENER I° PTP

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną
 • interwencją kryzysową
 • kryzysami sytuacyjnymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja)
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • radzeniem sobie ze stresem
 • trudnościami interpersonalnymi

mgr Małgorzata Laskowska
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych
 • psychoterapią osób po przebytych traumach
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami nerwicowymi, lękami
 • zespołem stresu pourazowego
 • zaburzeń nerwicowych, lęków, zespołu stresu pourazowego
 • terapią osób doświadczających straty, wsparciem w okresie żałoby
 • terapią par (Imago, EFT Therapy)
 • terapią rodzin
 • wsparciem dla osób, rodzin opiekujących się osobą chorą na Alzheimera

mgr Anna Migdalska-Przybyszewska
PSYCHOLOG, SPECJALISTA SEKSUOLOG

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych,
 • terapią partnerską - trudnościami w komunikacji, we wzajemnym zrozumieniu, zdradą w związku, rozwiązywaniem innych problemów,
 • zaburzeniami lękowymi – ataki paniki, lęk uogólniony, lęk społeczny, fobie, natręctwa
 • zaburzeniami nastroju – depresja,
 • zaburzeniami i problemami osobowościowymi,
 • stresem i deficytami umiejętności radzenia sobie z nimi,
 • napadami złości i zaburzeniami kontroli impulsów,
 • pomocą i wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych m.in. strata pracy, rozstanie, choroba,
 • pomocą osobom w rozwijaniu umiejętności społecznych, z problemami w podejmowaniu decyzji, brakiem asertywności, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, poczuciem winy, z niską oceną siebie i nieśmiałością,
 • pracą nad rozwojem osobistym, umiejętnością wyrażania swoich potrzeb, poszerzaniem samoświadomości,
 • diagnostyką psychologiczną – badanie osobowości testem MMPI-2, badanie ilorazu inteligencji, badanie pod kątem zaburzeń organicznych,
 • prowadzi konsultacje psychologiczne.

mgr Marzena Ogorzały–Skupniewicz
PSYCHOLOG KLINICZNY, SPECJALISTA II °

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą, poradnictwem i terapią osób dorosłych
 • zaburzeniami psychosomatycznymi (zaburzeniami/dolegliwościami w powstaniu i przebiegu których, znaczącą rolę odgrywają czynniki emocjonalne) i psychoedukacją w zakresie tych zaburzeń
 • problemami psychologicznymi wynikającymi z choroby somatycznej (pomoc w adaptacji do choroby lub jej skutków)
 • trudnościami emocjonalnymi
 • pomocą i wsparciem w trudnych sytuacjach życiowych
 • prowadzeniem treningów relaksacyjnych
 • pomocą w zaburzeniach lękowych i depresyjnych

mgr Zofia Orzechowska
PSYCHOLOG KLINICZNY, SPECJALISTA II°

ZAJMUJE SIĘ:

 • treningiem umiejętności społecznych
 • terapią indywidualną psychoz
 • prowadzeniem grup edukacyjnych i wsparcia zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin
 • terapią zaburzeń o charakterze lękowym i depresyjnym

mgr Paweł Kociołek
CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą oraz terapią uzależnień i współuzależnień
 • uzależnieniami od alkoholu
 • uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych
 • uzależnieniami mieszanymi
 • pomocą dla rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu
 • terapią indywidualną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
 • terapią indywidualną osób stosujących przemoc

mgr Monika Sójka
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną i grupową
 • terapią rodzin, par i małżeństw
 • konsultacjami psychologicznymi (m.in. problemy psychologiczne dotyczące dzieci, rodzin i rodziców)
 • wsparciem psychoterapeutycznym osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, nerwic, schizofrenii (wsparcie i pomoc również dla ich rodzin)
 • rozwojem osobistym
 • wypaleniem zawodowym
 • trudnościami w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • problemami w relacjach interpersonalnych
 • pomocą i wsparciem dla kobiet w ciąży
 • pomocą i wsparciem dla rodzin starających się o dzieci (bezpłodność, poronienia)

mgr Wojciech Święcicki
PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA PAR, PEDAGOG SPECJALNY

ZAJMUJE SIĘ:

Psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży

 • pomaganiem w zmniejszaniu przyczyn cierpienia i budowaniu odporności na cierpienie,
 • pracą nad destrukcyjnymi formami organizacji psychiki,
 • pomaganiem w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych,
 • docieraniem do psychologicznych źródeł smutku, przygnębienia, poczucia braku energii i niepokoju,
 • pracą nad deficytami zdolności i umiejętności potrzebnymi w radzeniu sobie z problemami życia codziennego,
 • pogłębioną pracą psychoterapeutyczną z osobami, które potrzebują nowych doświadczeń korektywnych,
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych,
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości,
 • pracą nad rozwojem osobistym i realizacją wartości,
 • pomocą w budowaniu pozytywnej wizji swojego życia.

Terapią par

 • Terapia jest przeznaczona dla wszystkich par, które doświadczają trudności w relacji i komunikacji, chcących „odświeżenia” i wzmocnienia związku. Również dla osób pragnących realizacji swoich życiowych potrzeb i wartości.
 • Także dla par będących w głębokim kryzysie, zagrożonych rozpadem związku, zmagających się z problemem zdrady lub poważnym zakłóceniem w relacjach. Podczas sesji partnerzy uczą się podejmowania i odwzajemniania pozytywnych zachowań wobec siebie, ćwiczą umiejętność konstruktywnej konfrontacji i komunikacji, koncentracji na rozwiązywaniu problemów.

mgr Marzena Witkowska
PSYCHOLOG KLINICZNY, SPECJALISTA I°, PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • konsultacjami terapeutycznymi i psychoterapią psychoanalityczną młodzieży, osób dorosłych i par
 • zaburzeniami osobowości
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami jedzenia
 • psychozą
 • pracą terapeutyczną z osobami, które przeżywają trudności emocjonalne, czują dyskomfort związany z dotychczasowym życiem, potrzebują wsparcia aby zaadoptować się do nowych sytuacji życiowych, poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach z ludźmi, pragną poznawać siebie i wspomagać swój rozwój
 • pracą terapeutyczną z młodzieżą trudnościami związanymi z okresem dojrzewania (m.in. z psychicznymi i fizycznymi zmianami, w budowaniu swojego ja i poczucia własnej wartości, w określaniu i przestrzeganiu własnych oraz cudzych granic, w komunikacji, tworzeniu i utrzymaniu relacji z innymi, w związkach uczuciowych, w sprawach związanych ze zdolnością do uczenia się i pracy oraz zaangażowania

mgr Beata Wolf
PSYCHOLOG, PSYCHOANALITYK, PSYCHOTERAPEUTA PAR

ZAJMUJE SIĘ:

 • Indywidualną psychoterapią osób dorosłych
 • terapią par
 • konsultacją i terapią rodzin
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, a także z doświadczeniem psychozy oraz wsparciem dla ich rodzin.

Konsultuje także w języku angielskim.

mgr Dominik Ziołkowski
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • indywidualną i grupową psychoterapią osób dorosłych
 • pomaganiem i wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych
 • indywidualną terapią dzieci i młodzieży
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom w wieku szkolnym, które przejawiają trudności emocjonalne, posiadają trudności w kontaktach społecznych, manifestują trudne zachowania
 • udzielaniem pomocy psychologicznej rodzicom

mgr Karolina Adamska
Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią indywidualną dorosłych: pomocą psychologiczną dla osób dorosłych, które poszukują zmian w swoim życiu, chcą przyjrzeć się problemom – w kontaktach z innymi, z partnerem, z rodziną, w pracy, związanym ze zdrowiem, dotyczącym podejmowania ważnych decyzji, potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z emocjami (smutkiem, lękiem, złością), mierzą się z przykrymi doświadczeniami, szukają ścieżek rozwoju
 • terapią rodzin: pomocą psychologiczną dla rodzin, które poszukują przestrzeni do rozmów na temat wzajemnych kontaktów, które doświadczają zmian (wynikających m.in. z narodzin dziecka, dojrzewania dziecka, choroby, wyjazdu, śmierci członka rodziny, trudnych zachowań jednej z osób), chcą wzmocnić komunikację, zrozumieć wzajemne potrzeby

dr n. med. Joanna Kot
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z osobami w kryzysowych momentach życia, nieradzących sobie ze zmianą
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami nastroju
 • pracą z osobami, które doświadczyły przemocy
 • pracą z osobami chorymi onkologicznie i doświadczającymi chorób psychosomatycznych
 • pomocą osobom, które mają poczucie mierzenia się z ważnym wyborem życiowym
 • pracą nad budowaniem poczucia wartości i sprawczości w życiu
 • problemami doświadczanymi w relacjach
 • psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz par

mgr Anna Tulczyńska
PSYCHOLOG DZIECIĘCY (Przyjmuje w ProPsyche Junior)

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią osób z zaburzeniami nastroju – depresja, smutek, rozdrażnienie, zmęczenie
 • psychoterapią osób z zaburzeniami lękowymi – fobie, nadmierny lęk o zdrowie, napady paniki
 • psychoterapią osób z zaburzeniami somatyzacyjnymi (nawracającymi bólami głowy, bólami brzucha, zmęczeniem itp.)
 • psychoterapią zespołu stresu pourazowego – PTSD (lęk, stres, napięcie po przeżytej traumie)
 • pracuje z osobami mającymi problemy w radzeniu sobie z nadmiernym stresem, napięciem, kontrolą emocji
 • pomaga osobom mającym trudności w relacjach (lęk społeczny, nieśmiałość, trudności z publicznymi występami)
 • pracuje z osobami w sytuacji okołorozwodowej
 • wspiera kobiety po porodzie mające kłopoty w odnalezieniu się w nowej roli

Nie pracuje z osobami mającymi problem z uzależnieniem.

Mgr Anna Tulczyńska przyjmuje wyłącznie w Poradni ProPsyche Junior na ul. Sieleckiej 22 lok. 11

mgr Joanna Denus
PSYCHOLOG, W TRAKCIE CERTYFIKACJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ, PSYCHOLOG SPORTU

ZAJMUJE SIĘ:

 • pracą z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia
 • pomocą osobom z zaburzeniami lękowymi, takimi jak lęk społeczny, ataki paniki, lęk uogólniony
 • pomocą osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
 • pomocą osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi (zaburzeniami/dolegliwościami w powstaniu i przebiegu których, znaczącą rolę odgrywają czynniki emocjonalne) i psychoedukacją w zakresie tych zaburzeń
 • psychoterapią osób mających trudności w relacjach interpersonalnych (lęk społeczny, nieśmiałość, złość, zaniżona samoocena)
 • psychoterapią osób doświadczających kryzysu
 • psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości
 • pomocą osobom doświadczającym trudności w codziennym radzeniu sobie ze stresem
 • pracą z osobami chcącymi wspomagać swój rozwój osobisty, pragnącymi lepiej poznać siebie
 • pracą z osobami chcącymi rozwijać umiejętności asertywnej komunikacji
 • pracą z osobami z problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie i bliskich związkach
 • prowadzeniem treningów relaksacyjnych, wizualizacyjnych, oraz biofeedback HRV
 • prowadzeniem konsultacji z zakresu psychologii sportu i osiągnięć dla osób ze środowisk sportowych i artystów

Pracuje w nurcie integracyjnym czerpiąc w szczególności z nurtu terapii zorientowanej na pacjenta, humanistycznej, Gestalt, technik terapii poznawczo-behawioralnej, a także treningu biofeedback, treningu uważności oraz focusingu. Zajmuje się problemami osób dorosłych i młodzieży, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

mgr Michał Czyżewski
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią indywidualną osób dorosłych
 • interwencją kryzysową, terapią traumy, wsparciem w żałobie
 • kryzysami sytuacyjnymi
 • zaburzeniami nastroju (depresja)
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami psychosomatycznymi
 • wsparciem psychologicznym osób przeżywających kryzysy duchowe
 • pomocą osobom doświadczającym trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • pomocą osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych
 • wspieraniem w trudnych sytuacjach życiowych, przy podejmowaniu ważnych decyzji
 • pracą z osobami, które dbają o rozwój osobisty, pragną lepiej poznać siebie oraz poprawić jakość swojego życia

Pracuje w podejściu integratywnym (głównie terapia poznawczo-behawioralna, terapia EMDR, elementy pracy z procesem).

mgr Jurata Grzymałowska
psycholog, psychoterapeuta

ZAJMUJE SIĘ:

 • psychoterapią osób dorosłych
 • psychoterapią osób cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania
 • pomaganiem i wspieraniem osób w trudnych sytuacjach życiowych
 • pomaganiem osobom mającym trudności w relacjach osobistych i zawodowych

mgr Mirosława Białobrzeska
Psycholog, psychoterapeuta

Od 1991 roku zajmuje się rozwojem dorosłych jako trenerka biznesu i coach, od 2008 roku jako psychoterapeutka Gestalt, a od 2013 roku jako nauczycielka uważności.

W pracy z klientami stosuje podejście oparte na uważności oraz metody psychoterapii Gestalt, pomagając osobom radzić sobie z rozpaczą, lękami, depresją. Te techniki pomagają jej z jednej strony nawiązywać głębszą, wspierającą, rozwojową, długofalową relację z klientami, z drugiej zaś - uważność staje się dla klientów prostym, skutecznym narzędziem do samodzielnego budowania swojej siły i oparcia w sobie. Dzięki temu łatwiej budują oni stabilne poczucie własnej wartości, odzyskują radość życia, tworzą satysfakcjonujące relacje.

dr n. hum. Joanna Stryjczyk
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

ZAJMUJE SIĘ:

 • terapią objawów depresyjnych i lękowych
 • terapią kryzysów w związku
 • psychoterapią par
 • terapią kryzysów rozwojowych (wchodzenie w dorosłość, środek życia)
 • pomocą osobom z trudnościami w bliskich relacjach
 • pomocą osobom z doświadczeniem straty i traumą
 • psychoterapią indywidualną krótko- i średnioterminową
 • psychoterapią grupową

mgr Magdalena Roessler-Górecka
PSYCHOLOG, NEUROPSYCHOLOG

ZAJMUJE SIĘ:

 • diagnozą funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych
 • diagnozą i terapią zaburzeń językowych o typie afazji
 • rehabilitacją neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych)
 • diagnozą zespołów otępiennych
 • pomocą psychologiczną osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
 • diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u osób dorosłych (ADHD)
 • przeprowadzaniem testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2)
 • poradnictwem dotyczącym metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych

UWAGA! Na pierwszą konsultację do neuropsychologa należy umówić się na dwie godziny! Jest to konsultacja dłuższa niż standardowo.

mgr Anna Migdalska–Przybyszewska
PSYCHOLOG, SPECJALISTA SEKSUOLOG

ZAJMUJE SIĘ:

 • zaburzeniami seksualnymi u mężczyzn - zaburzenia erekcji, zaburzenia orgazmu, spadek pożądania seksualnego, brak motywacji do podejmowania zachowań seksualnych
 • zaburzeniami seksualnymi u kobiet – trudności w osiągnięciu orgazmu, brak lub utrata potrzeb seksualnych, zaburzenia pobudzenia seksualnego, ból podczas stosunku seksualnego
 • nałogową/nietypową masturbacją
 • lękiem, obawą bądź niechęcią przed kontaktem seksualnym z partnerem/partnerką
 • nadmiernym popędem seksualnym
 • uzależnieniem od cyberseksu
 • trudnościami w rozpoczęciu współżycia seksualnego
 • terapią skutków przemocy seksualnej
 • pomocą w rozwiązywaniu problemó związanych z brakiem akceptacji orientacji seksualnej, niepewnością swojej orientacji seksualnej, podjęciem decyzji o ujawnieniu orientacji seksualnej – comming out
 • pomoca w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniem identyfikacji płciowej
 • terapią partnerską zaburzeń seksualnych w parze – trudnościami w komunikacji w sferze seksualnej, oziębłością seksualną, pomocą w radzeniu sobie ze zdradą oraz rozwiązywaniem innych problemów seksualnych, a także wzbigacaniem i poprawą jakości wspólnego życia seksualnego
 • edukacją seksualna
 • diagnostyką seksuologiczną

mgr Agata Łażewska
PSYCHOLOG, MEDIATOR RODZINNY

ZAJMUJE SIĘ:

 • Mediacjami:
  - małżeńskimi/partnerskimi
  - okołorozwodowymi związanymi z opieką nad dziećmi
  - rodzicielskimi
  - międzypokoleniowymi
  - podziałem majątku po rozwodzie
 • oraz konsultacjami dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z partnerem

© ProPsyche Warszawa 2015