CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

SKYPE

ProPsyche wprowadziło możliwość odbywania konsultacji psychologicznych za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE. Ten nowy sposób pomocy psychologicznej jest obecnie bardzo popularny w USA, gdzie zostały przeprowadzone pozytywne badania nad skutecznością konsultacji i psychoterapii przez komunikatory internetowe. Badania wykazały, że skuteczność psychoterapii prowadzanej przez SKYPE-a nie odbiega od skuteczności psychoterapii w gabinecie psychologicznym, a zadowolenia pacjentów jest na wysokim poziomie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej nowej metody konsultacji psychologicznych i psychoterapii.

Konsultacje odbywają się u następujących psychologów:

 1. mgr Monika Sójka – psycholog, psychoterapeuta
  wtorek w godz. 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

 2. mgr Beata Wolf – psycholog, psychoterapeuta – również w języku angielskim
  wtorek w godz. 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
  sobota w godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00

Osoby zainteresowane konsultacjami psychologicznymi przez SKYPE-a prosimy o:

 • kontakt telefoniczny tel. 22/839 60 60 lub kom. 601 310 734 lub mailowy: poradnia@propsyche.pl z recepcją poradni ProPsyche celem zarezerwowania terminu konsultacji przez SKYPE-a,
 • podanie swojego adresu SKYPE-a, który zostanie przekazany do psychologa i otrzymanie zwrotnie adresu SKYPE-a do danego psychologa,
 • opłacenia przelewem honorarium psychologa w wysokości 130,- zł. za jedną konsultację lub 600,-zł. za 5 kolejnych konsultacji (nie można ich odwołać, ani przesunąć). Płatność musi być dokonana najpóźniej w przededniu konsultacji,
 • podanie adresu mailowego, na który zostanie przesłana faktura za zamówioną usługę.

Do korzystania z konsultacji przez SKYPE-a zachęcamy osoby, które mają doświadczenie w korzystaniu z komunikatorów internetowych, często rozmawiają przez SKYPE-a w celach zawodowych lub prywatnych. Zachęcamy również te osoby, które ceniąc sobie pełną dyskrecję i wygodę, nie chcą przyjeżdżać do poradni psychologicznej.

© ProPsyche Warszawa 2015