CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

« powrót do Grupy

Trening Mindfulness dla młodzieży – (.b)

CO TO JEST MINDFULNESS?

Mindfulness (uważność) jest sztuką świadomego życia. Polega na systematycznej obserwacji swojego ciała i umysłu. Trening polega na rozwijaniu umiejętności skupiania uwagi na tym, czego się w danej chwili, tu i teraz doświadcza (doznaniach, myślach i emocjach). Poprzez bycie świadomym każdego momentu zwiększamy umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem. W następstwie wzrasta możliwość znalezienia harmonii, radości i mądrości w życiu.

KRÓTKO O KURSIE

Trening Mindfulness powstał w Wielkiej Brytanii i jest powszechnie stosowany w szkołach w ramach Mindfulness In Schools Project (MiSP). Powstał on na wzór treningów redukcji stresu i zapobieganiu nawrotom depresji dla osób dorosłych (MBSR i MBCT) stworzonych przez prof. Jona Kabata-Zinna.

Psychologowie i nauczyciele zaprojektowali kursy Mindfulness tak, aby trafiały do młodzieży szkolnej i były dostosowane do szkolnej rzeczywistości.

Program .b” nie jest terapią lecz treningiem umysłu – pozwala poznać młodym ludziom zalety Mindfulness we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu. Jest on realizowany poza Wielką Brytanią w Niemczech, Francji, Holandii i Danii, od roku 2016 także w Polsce. Nazwa kursu .b” jest nawiązaniem do ćwiczenia świadomego oddechu. W .b” kropka symbolizuje zatrzymanie i przełączenie uwagi na „b” czyli oddech (po angielsku breath).

METODA UZNANA NA ŚWIECIE

Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych zatwierdził kursy MBSR i MBCT jako skuteczną metodę zapobiegania nawrotom depresji i lęków.

Wyniki badań przeprowadzone w warunkach szkolnych dowodzą, że już po sześciu tygodniach stosowania interwencji opartych na uważności obserwuje się w uczniów znaczne korzyści społeczne i emocjonalne:

 • lepszą koncentrację
 • wzrost świadomości odczuć płynących z ciała, emocji i myśli
 • redukcję reakcji lękowych
 • poprawę kontroli nad zachowaniami impulsywnymi
 • lepsze zdolności interpersonalne
 • wzrost funkcji wykonawczych (co przekłada się pozytywnie na wyniki w nauce)

Praktykujący uważność uczniowie stają się szczęśliwsi i spokojniejsi. Przyjmują odpowiedzialność za podjęte przez siebie działania i nie obwiniają innych za swoje błędy, rzadziej wchodzą w konflikty z rówieśnikami, łagodniej przechodzą okres dojrzewania.

EFEKTY KURSU

Celem kursu jest przekazanie młodzieży wiedzy o tym jak wykorzystać uważność w codziennym życiu, aby:

 • czuć się bardziej szczęśliwym, spokojnym
 • zrozumieć swoje emocje i reakcje (złość, bezsilność, smutek, napięcie, zestresowanie)
 • poprawić komunikację i relacje z innymi (rówieśnikami, rodzicami; nauczycielami)
 • poprawić swoją koncentrację i zwiększyć możliwości intelektualne
 • wspomóc radzenie sobie ze stresem i lękiem, bezsennością
 • uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, muzyce, sporcie
 • poprawić swoje samopoczucie i samoocenę
 • zwiększyć kreatywność i entuzjazm

PROGRAM KURSU

Kurs realizowany jest w formie warsztatów i trwa 9 tygodni. Grupa liczy do 10 osób. W czasie kursu młodzież bierze udział w spotkaniach grupowych podczas, których uczy się praktykować uważność w codziennych sytuacjach z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, filmów i zdjęć.

Cały cykl składa się z 11 spotkań:

 • 2 konsultacji indywidualnych – jedna przed rozpoczęciem programu, druga po jego zakończeniu,
 • 9 spotkań warsztatowych trwających po ok. 45 minut, odbywających się 1 raz w tygodniu, w czwartki w godz. 18.00-19.00

Podczas cotygodniowych 9 spotkań realizowane są kolejno tematy:

 1. Ogarnianie uwagi – to nauka kierowania swoją uwagą
 2. Oswajając zwierzęcy umysł – to nauka przyjmowania ze spokojem i zakotwiczenie w ciele
 3. Rozpoznając smuty – czyli neutralizowanie martwienia się
 4. Bycie tu i teraz – to porzucanie niekorzystnych zachowań automatycznych
 5. Poruszając się uważnie – czyli uważność w ruchu i codziennym życiu
 6. Nabierając dystansu – to umiejętność nie identyfikowania się z negatywnymi myślami
 7. Zaprzyjaźnianie się z tym, co trudne – czyli uważne przechodzenie przez stresujące sytuacje
 8. Zbierając wszystko do kupy czyli – co z tego zapamiętaliśmy
 9. Przyjmując dobro – to świadome przeżywanie tego, co dobre

MATERIAŁY I ĆWICZENIA

Udział w kursie obejmuje ćwiczenia podczas spotkań warsztatowych w grupie pod okiem trenerki Mindfulness oraz indywidualną pracę własną. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw ćwiczeń przeznaczony do samodzielnej praktyki w domu (1-10 minut dziennie). Ich regularne wykonywanie jest ważnym elementem wyniesienia korzyści z udziału w kursie).

DLA KOGO

Zapraszamy młodzież w wieku 12-19 lat, zwłaszcza uczniów doświadczających na co dzień stresu, napięcia, smutku, tracących wiarę w swoje możliwości, mających problem z koncentracją, nauką, zmęczonych codziennością, reagujących impulsywnie, a także tych, których zaciekawią nowe możliwości rozwoju poprzez Mindfulness. Także osoby reagujące nadmiernym stresem na egzaminy.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest odbycie indywidualnej konsultacji.

PROWADZĄCA

Ewa Orłowska – certyfikat nauczyciela MBSR uzyskany w Insitiute for Mindfulness-Based Approches (Niemcy), certyfikat trenera programu Mindfulness w szkole .b” dla młodzieży oraz dla kadry nauczycielskiej w Mindfulness in Schools Project (Wlk. Brytania).

TERMIN

Początek: czwartek 02 marca 2017 godz. 18.00-19.00,
Kolejne spotkania: 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, zakończenie 27.04.2017.

CAŁKOWITA OPŁATA ZA KURS

980,- PLN
280,- PLN płatne po konsultacji wstępnej
700,- PLN płatne po pierwszych zajęciach

ZGŁOSZENIA NA KURS I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Recepcja Centrum Psychologii i Psychiatrii ProPsyche, ul. Dygasińskiego 18 Warszawa tel. (22) 839 60 60, 601 917 779, 601 310 734,

Zgłoszenia przyjmuje także recepcja ProPsyche Junior ul. Sielecka 22 lokal 11, tel. (22) 841 41 24, (22) 841 40 49; tel. kom. 887 887 861

poradnia@propsyche.pl , www.propsyche.pl

Zapytaj o kolejny termin kursu!

© ProPsyche Warszawa 2015