CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

PRZED UMÓWIENIEM SIĘ NA WIZYTĘ,
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI PŁATNOŚCI.


KONSULTACJE SPECJALISTÓW DLA DOROSŁYCH

Wizyta konsultacyjna u lekarza psychiatry 45 min. 180,- zł.
Wizyta ekspresowa u lekarza psychiatry* 15 min. 70,- zł.
Wizyta konsultacyjna u psychologa 50 min. 130,- zł.
Psychoterapia indywidualna (płatność za pięć sesji z góry*) 50 min. 118,- zł.
Konsultacja neuropsychologa (pierwsza wizyta) 90 min. 300,- zł.
Wizyta konsultacyjna u neuropsychologa 45 min. 150,- zł.
Psychoterapia par lub rodzin u psychologa 90 min. 250,- zł.
Psychodietetyka indywidualna 50 min. 150,- zł.
Mediacje rodzinne 90 min. 250,- zł.
Trening relaksacyjny indywidualny 50 min. 130,- zł.

WIZYTA LEKARSKA + ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 45 min. 240,- zł.
do uzyskania pozwolenia na broń 45 min. 240,- zł.
do uzyskania licencji detektywa 45 min. 240,- zł.

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

Opinie wystawiane są najpóźniej miesiąc po ostatniej wizycie

Wystawienie opinii lekarskiej lub psychologicznej 1 szt. 150,- zł.
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego 1 szt. 40,- zł.
Wystawienie zaświadczenia o odbytych wizytach 1 szt. 40,- zł.

TESTY

Test osobowości MMPI wraz z omówieniem 120 min. 300,- zł.
Test IQ Wechslera wraz z omówieniem 120 min. 280,- zł.

USŁUGI DODATKOWE

Fototerapia 30 min 30,- zł.
Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,40 zł.
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem 1 wizyta 50% stawki

WAŻNE! ZASADY PŁATNOŚCI ZA NIEODBYTE WIZYTY

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem, uprzejmie prosimy o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia dla specjalisty za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

WYJĄTEK stanowią opłaty za wizyty psychologiczno-psychoterapeutyczne kupowane w pakiecie pięciu spotkań. W ich przypadku, jeśli wizyta zostanie odwołana, pacjent zmieni jej termin lub się nie pojawi, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wyganiamy Ministerstwa Zdrowia leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym badaniu pacjenta. Takie też jest stanowisko NFZ, który kontrolując prawidłowość wystawiania recept nakłada kary na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.

Powyższe wynika z unormowania art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu.

Uszczegółowieniem tego przepisu jest art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, który brzmi: „Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby”.

Dostosowując się do powyższych wymagań informujemy, że lekarze poradni ProPsyche wystawiają recepty wyłącznie na wizytach lekarskich.

Lekarz w czasie wizyty ustala termin następnej wizyty kontrolnej i wypisuje na receptach liczbę leków wystarczającą do kolejnej standardowej wizyty u psychiatry.


Wizyta ekspresowa nie jest normą opieki psychiatrycznej, nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia leczenia. Służy jedynie zagwarantowaniu ciągłości kuracji w sytuacjach awaryjnych, losowych (przeterminowanie recepty, choroba lekarza prowadzącego lub pacjenta itp.).

Umówienie wizyty ekspresowej jest możliwe w przypadku pacjentów będących w stabilnym i dobrym stanie psychicznym. Pacjenci z pogorszeniem stanu psychicznego proszeni są o zapisanie się na wizytę standardową.

Wizyta ekspresowa jest usługą dodatkową, nieobjętą abonamentem Medicover. Wizyty ekspresowe odbywają się poza podstawowym grafikiem lekarzy, dlatego uprzejmie prosimy o informowanie pracowników recepcji z jakiego rodzaju wizyty chcą Państwo skorzystać w momencie umawiania się na wizytę.

Dla pacjentów Medicover pierwsze trzy wizyty w roku abonementowym łącznie u psychiatry i psychologa są bezpłatne (chyba, że szczegóły umowy klienta z ubezpieczycielem stanowią inaczej). Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż rok abonamentowy to 12 kolejnych miesięcy od momentu podpisania umowy z ubiezpieczycielem i nie zawsze pokrywa się on z rokiem kalendarzowym.

© ProPsyche Warszawa 2015