CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

Lepiej zapobiegać... To znana prawda, która niestety zbyt rzadko jest rozpatrywana w  kontekście zdrowia psychicznego. Tymczasem promocja zdrowia psychicznego powinna należeć do dobrych praktyk w miejscu pracy. Wdrażanie programów profilaktyki i radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, depresją czy zapobieganie samobójstwom zostały wręcz wpisane do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce.

W ProPsyche Biznes możesz wybrać spośród kilku dostepnych pakietów, które pozytywnie przyczynią się do rozwoju relacji w twojej firmie.

DOSTĘPNE PAKIETY:


JAK ROZPOZNAĆ SYMTOMY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U SIEBIE i INNYCH

Poruszana tematyka: Co to jest depresja? Kiedy istnieje ryzyko samobójstwa? Jak sobie radzić ze stanami lęku i paniki, z bezsennością, z zaburzeniami koncentracji i uwagi? Kiedy zgłosić się do specjalisty? Do psychiatry czy psychologa? Jak pomóc sobie i innym? Obalanie mitów i tematów tabu.

FORMA:

warsztat lub wykład

LICZBA UCZESTNIKÓW:

do 20 osób (warsztat), do 50 osób (wykład)

CZAS TRWANIA:

4 godziny


PROBLEMY ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM PRACOWNIKÓW – CO PRACODAWCA WIEDZIEĆ POWINIEN

Poruszana tematyka: Podstawowe dane epiemiologiczne dotyczące wzrastającego rozpowszechnienia zaburzen psychicznych, prognozy na najbliższe lata (np. wzrost zapadalności na depresję i liczby samobójstw). Informacje o podstawowych objawach świadczących o gorszym stanie psychicznym pracownika - symptomy, przebieg, rokowanie. Mozliwe formy wsparcia i pomocy. Działania profilaktyczne pracodawcy przez wdrożenie dla pracowników programów radzenia sobie z lękiem, stresem, problemami psychicznymi.

FORMA:

seminarium-warsztat

LICZBA UCZESTNIKÓW:

grupa do 20 osób

CZAS TRWANIA:

3 godziny


HIGIENA PSYCHICZNA – ZDROWY STYL ŻYCIA – „JAK OSIĄGNĄĆ ZADOWOLENIE, SPOKÓJ I HARMONIĘ”

Poruszana tematyka: Spotkanie składające się z trzech części - od teorii do praktyki. Po wykładzie przybliżającym zasady zdrowego stylu życia i zaleceń WHO, następuje przejście do części interaktywnej, w czasie której ustalane zostają potrzeby grupy oraz zaproponowane rozwiązania zgłoszonych problemów. Ostatnim etapem jest relaksacja, ćwiczenia oddechowe i medytacja.

FORMA:

mieszana (wykład + warsztat + relaksacja)

LICZBA UCZESTNIKÓW:

grupa do 20 osób

CZAS TRWANIA:

4 godziny


PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

Stosowanie podstawowych zasad zarządzania projektami nie tylko przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych celów, ale i zwiększa komfort pracy oraz redukuje stres poprzez eliminację niepewności wynikających z niewiadomej i nieznanej zmiany.

Spotkanie podzielone jest na kilka modułów dotyczących definiowania i organizacji projektu, zarządzania interesariuszami, planowania oraz budowy harmonogramu, zarządzania ryzykiem. Każdy moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której uczestnicy w ramach warsztatów wykorzystują przekazaną wiedzę opracowując konkretne przypadki.

FORMA:

warsztat lub wykład

LICZBA UCZESTNIKÓW:

do 20 osób (warsztat), do 50 osób (wykład)

CZAS TRWANIA:

2 dni warsztat, 1 dzień wykład


WAŻNY PROJEKT ŻYCIOWY – POSZUKIWANIE NOWEJ PRACY

Po pierwszych emocjach związanych z informacją o utracie dotychczasowej pracy, należy ustrukturyzować swoje działania aby osiągnąć ustalony cel. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się jak odnaleźć się w nowej sytuacji, jak zdefiniować swój nowy cel, zaplanować i przygotować się do skutecznego poszukiwania nowej pracy.

FORMA:

seminarium-warsztat

LICZBA UCZESTNIKÓW:

grupa do 20 osób

CZAS TRWANIA:

3 godziny

 

ROZSZERZENIE OFERTY
Istnieje możliwość rozszerzenia dostępnych pakietów w oparciu o indywidualne ustalenia z klientem.

DOSTĘPNOŚĆ
Oferta jest ważna na terenie Warszawy

© ProPsyche Warszawa 2015