CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

COACHING PSYCHOLOGICZNY

KOORDYNATOR DS.MEDYCZNYCH

dr Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Armen Mekhakyan

LIFE COACHING

Agnieszka Gudzowata

COACHING KORPORACYJNY

KOORDYNATOR DS.MEDYCZNYCH

dr Agnieszka Ziołkowska

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Armen Mekhakyan

BIZNES COACHING

Bogdan Gumkowski

HUMAN RESOURCES

Joanna Czarnecka

PRAWO

Dr Michał Bieniak

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Danuta Bucka

dr Agnieszka Ziołkowska
KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH

Dr Agnieszka Ziołkowska ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a także dwuletnie Szkolenie Podyplomowe prowadzone przez Centrum Terapii PoznawczoBehawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre. Pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie oraz w  Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie w latach 2000-2002 pełniła funkcję ordynatora Oddziału Farmakoterapii.

Dzięki własnym doświadczeniom w tworzeniu firmy, potrafi kreować skuteczne narzędzia dla ludzi biznesu, ceniących na równi równowagę emocjonalną i sukcesy zawodowe.

Armen Mekhakyan
KOORDYNATOR ZESPOŁU

Jest psychologiem, coachem i mediatorem korporacyjnym. Prowadzi sesje executive coachingu dla prezesów i menadżerów wyższego szczebla.

Wspiera ludzi w rozwoju zawodowym i osobistym od 2004 roku. Proponuje wsparcie na polach takich, jak transformacja, integracja różnic w kontekście zmiany, tworzenie harmonii w sytuacjach zagrożenia konfliktem, tworzenie spójnego wizerunku jako narzędzia komunikacji.

Agnieszka Gudzowata
LIFE COACHING

W latach 2006-2013 odbyła staże specjalistyczne w szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Psychoterapii Dolna 42, Odział Szpitala Nowowiejskiego) oraz udzielała się jako wolontariusz w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w  firmie Biuro Konsultingowe, z którą związana jest od 2006 roku. W 2014 roku swoimi kompetencjami z zakresu psychoterapii oraz life coachingu wspiera działanie Psychomedic.

Bogdan Gumkowski
BIZNES COACHING

W latach 1968-1973 studiował filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę zdobywał także poza granicami kraju: w Institut der Industrie w Wiedniu zgłębiał zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, w Wielkiej Brytanii – coachingu, w Clear Channel w USA szkolił się w zakresie zarządzania, sprzedaży oraz business development.

Monika Sójka
SYTUACJE KRYZYSOWE

Pracę zawodową związaną z psychologią rozpoczęła już w trakcie studiów. Przez wiele lat była ona związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi (m.in. w firmach konsultingowo-szkoleniowych, Ministerstwie Obrony Narodowej) oraz marketingiem (m.in. MM Communications, Agora S.A., Orbi Plus & European Center Sp. z o.o., Twoje Media Sp. z o.o.). Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała współpracując z klinikami, ośrodkami terapeutycznymi i przedszkolami takimi, jak w Hilaritas – Centrum Psychomedyczne Rodziny czy Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów. W swojej praktyce często jest proszona o udzielanie wsparcia firmom i instytucjom w sytuacjach kryzysowych. Interwencje, w których bierze udział obejmują szerokie spektrum zagadnień i jedocześnie potwierdzają, jak ważne jest zewnętrze wsparcie psychologiczno-terapeutyczne w różnych instytucjach na co dzień.

Joanna Czarnecka
HUMAN RESOURCES

Autorka artykułów w zakresie prawa pracy i administracji publicznej. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne mające na celu usprawnienie i usystematyzowanie procesów zachodzących wewnątrz podmiotów, nadając im kształt procedur i polityk wewnętrznych. Współpracuje głównie z dużymi pracodawcami, których struktury są złożone i wymagają szczególnego zaangażowania na etapie wdrażania nowych rozwiązań. Posiada szczególne doświadczenie w pracy z różnymi organizacjami, w ramach których funkcjonują osoby reprezentujące czasem z pozoru sprzeczne interesy.

Wieloletni mediator praktyk. Jako prezes fundacji zajmującej się ochroną praw pracowniczych przekonuje pracodawców, że dobra komunikacja w organizacji i przestrzeganie prawa pracy przynosi wymierne korzyści obu stronom stosunku pracy – tak pracownikom, jak i pracodawcom. Zaangażowana społecznie w inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.

Dr Michał Bieniak
ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, arbitrem wpisanym na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Od lat specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach związanych ze sporami i sytuacjami kryzysowymi podmiotów gospodarczych. W zakresie tej specjalizacji wielokrotnie negocjował porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi wspólnikami, prowadził znaczące procesy gospodarcze, doradzał w procesach restrukturyzacyjnych. Innym obszarem jego zainteresowań są wszelkie zagadnienia związane z tzw. przestępczością białych kołnierzyków.

Posiada również praktyczną znajomość problemów przedsiębiorców, nabytą zarówno w toku kilkunastoletniej praktyki zawodowej, jak również poprzez udział w radach nadzorczych renomowanych spółek z różnych branż.

Danuta Bucka
AUTORKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Menadżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach finansowych.

Posiada doświadczenie w zakresie aktualizacji strategii firmy oraz definiowania i monitorowania realizacji celów strategicznych zdobyte w takich instytucjach finansowych jak TUiR Warta S.A. oraz Bank DnB Polska S.A. Jako Project Manager oraz Dyrektor Biura Strategii i Projektów uczestniczyła we wdrażaniu strategicznych zmian, optymalizacji działań w organizacjach o kompleksowej, międzynarodowej strukturze. Zarządzała portfelem projektów banku oraz jako przewodnicząca komitetu doradczego zarządu banku przygotowywała analizy i rekomendacje dotyczące portfela projektów oraz poszczególnych projektów.

Jako doradca prowadziła warsztaty i wspierała menadżerów w zakresie zarządzania projektami i usprawniania procesów.

© ProPsyche Warszawa 2015