CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

COACHING PSYCHOLOGICZNY

Tradycyjnie rozumiany coaching wyposaża w zestaw użytecznych narzędzi, ale traci z pola widzenia człowieka, stawiając go w pozycji istoty nastawionej przede wszystkim na osiąganie celów organizacji. W ProPsyche Biznes w centrum zainteresowania stawiamy właśnie jednostkę z jej osobowością, pragnieniami, potrzebami, a także obawami i słabościami, by czerpiąc ze zdobyczy psychologii, w pełni przygotować ją do działania zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Rozwój jednostki widzimy jako długofalowy projekt, w którym punktem wyjścia jest określenie potrzeb i znalezienie indywidualnej ścieżki dla każdego z naszych klientów. 

JAK PRACUJEMY?

W ProPsyche Biznes do dyspozycji otrzymujesz zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin.

Każdy z klientów zostaje objęty stałą opieką koordynatora zespołu, który ma do swojej dyspozycji ekspertów. Wśród nich znajdują się coachowie psychologiczni, mediatorzy, a także doradcy posiadający teoretyczne i praktyczne doświadczenie w funkcjonowaniu korporacji, HR czy sytuacjach kryzysowych. Nad całością czuwa koordynator ds. medycznych – dr Agnieszka Ziołkowska.

Tylko tak zorganizowany zespół jest w stanie na bieżąco reagować na potrzeby klienta oraz zapewnić mu wiedzę i wsparcie we wzajemnie przenikających się obszarach. 

Czas trwania coachingu, liczba spotkań, a także ich zawartość merytoryczna są określane w fazie wstępnej współpracy i stale monitorowane.

DLA KOGO?

  • kadry zarządzającej wysokiego szczebla
  • pracowników korporacji pragnących jak najlepiej odnaleźć się w jej systemie
  • chcących zdobyć upragniony awans
  • zakładających lub/i pragnących rozwijać własny biznes
  • poszukujących efektywnych dróg komunikacji z podległą kadrą
  • chcących w zgodzie rozstać się z dotychczasowym pracodawcą i szukających nowych ścieżek rozwoju 

© ProPsyche Warszawa 2015