CENTRUM PSYCHOLOGII i PSYCHIATRII

COACHING

Sesje coachingu indywidualnego

Pierwsze spotkanie 90 min. 350,-zł
Pakiet 5 spotkań 60 min. 280,-zł
Pakiet 10 spotkań 60 min. 220,-zł
Pakiet powyżej 10 spotkań 60 min. 200,-zł

Sesje coachingu dla firm

executive coaching 60 min. 2000,-zł
szkolenia dla firmy ustalenia indywidualne

SYTUACJE KRYZYSOWE

pomoc indywidualna 60 min. 300,-zł + koszty dojazdu
pomoc grupie 5 osób 60 min. 600,-zł + koszty dojazdu
Inne sytuacje – ustalane indywidualnie

MEDIACJE

pierwsze spotkanie do 120 min. 300,-zł.
pakiet 5 spotkań 60 min. 210,-zł

USŁUGI DODATKOWE / ustalane indywidualnie

© ProPsyche Warszawa 2015